ATEX Putekļu bīstamības novērtēšana

Kuras ir vissvarīgākās īpašības, kas jāņem vērā putekļu novērtēšanā?

ATEX zona ir iekārtas/ rūpnīcas vai darba zonas telpa, kurā ir iespējama sprādzienbīstama atmosfēra. Iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamās atmosfērās.

ATEX direktīva 2014/34 / ES šīs zonas vērtē šādi:
ATEX 20. zona: liela sprādzienbīstamas atmosfēras varbūtība
ATEX 21. zona: vidēja sprādzienbīstamas atmosfēras iespējamība.
ATEX 22. zona: zema sprādzienbīstamas atmosfēras iespējamība

Jo īpaši TAMA AERNOVA spēj ražot izstrādājumus, kas piemēroti uzstādīšanai ATEX 22. zonā, ventilācijas un filtrācijas iekārtas, kas tieši apstrādā putekļus, kas var radīt potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru.

Katrā putekļu eksplozijas riska novērtējumā jābalstās uz apstrādāto putekļu raksturu. Tas notiek tāpēc, ka katram puteklim ir atšķirīgas īpašības, kas tiem piešķir bīstamību neatkarīgi no to apstrādes veida. Starp šiem parametriem tieši šī parādība un parauga reaktivitāte visvairāk ietekmē daļiņu dimensiju. Tiek uzskatīts, ka daļiņām, kuru diametrs ir lielāks par 500 μm, ir maza sprādziena tendence: šī vērtība bieži tiek uzskatīta par robežu, kuru pārsniedzot putekļi nevar eksplodēt. Daļiņu diametra samazināšanās nozīmē reaģētspējas palielināšanos, maksimālā spiediena Pmax (Bar) un spiediena maksimālā ātruma Kst (Bar * m / s) pieaugumu.

Jo īpaši Kst parametrs ir ļoti svarīgs, jo tas apzīmē konstanti, kas ļauj klasificēt sprādziena spēku četrās riska klasēs:

DIAPAZONS KLASE BĪSTAMĪBA
Kst = 0 St.0 Vāja eksplozija
0 < Kst < 200 St1 Mērens sprādziens
200 < Kst < 300 St2 Nepieļaujams sprādziens
Kst > 300 St3 Bīstams sprādziens

Der atcerēties, ka Kst konstante ir atkarīga no šādiem faktoriem:
- Putekļu materiāla veids;
- Avota tips;
- Putekļu daļiņu izmērs;
- Putekļu koncentrācija / daudzums;
- Mitrums;
- Apkārtējās vides faktori.

Riska aprēķināšanai ir svarīgi ņemt vērā arī putekļu mākoņa minimālo aizdegšanās enerģiju (MIE); it īpaši:
MIE <100 mJ norāda uz aizdedzes potenciālu, ko rada elektrostatiskā izlāde;
MIE <25 mJ norāda potenciālu spriegumu no elektrostatiskās izlādes, ko izraisa putekļu iesūkšanās.